Aktualności
Kalendarz 2020/21
Projekty
Konkursy
W naszej szkole...
Sport i zdrowie
Na lekcjach historii
Samorząd Uczniowski
Zajęcia dodatkowe
PCK
Karta Rowerowa
Dziecięce Spotkania Muzyczne
Skansen
Szkolne Koło Misyjne
Sukcesy naszych uczniów
Nauczanie wczesnoszkolne
Wolontariat w szkole
Projekt "Razem Raźniej"
PROCEDURA COVID-19
Koncepcja Pracy Szkoły
Wizja i Misja Szkoły
Dyrekcja
Pedagog szkolny
Psycholog
Świetlica
Biblioteka
Dokumentacja szkolna
Ochrona Danych Osobowych
Historia SP 59
Druki do pobrania
Ubezpieczenie
Czas trwania lekcji
Profilaktyka - Cyberbezpieczeństwo
Stypendia-PRYMUS
Informacja
Główny Inspektor Sanitarny
Bezpieczna szkoła
Zajęcia zdalne
Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021
Terminarz spotkań z rodzicami 2020/2021
Opłaty za obiady
Stołówka
Nabór do klasy pierwszej
Gazetka szkolna
Czy nasze dziecko może już iść do szkoły?
Nabór do klas II - VIII
Kontakt
  Historia SP 59

Budowę naszej szkoły rozpoczęto w roku 1974, ale faktycznie wzniesiono ją w ciągu jednego roku tj. 1976-77. Placówkę otwarto 1 września 1977 roku. W tym pierwszym roku szkolnym uczyło się w niej 866 uczniów w 28 oddziałach. Górne Osiedle podlegało dalszej rozbudowie, dlatego szkoła z biegiem lat nie była w stanie pomieścić ciągle przybywających uczniów. Wtedy oddano do użytku na jej potrzeby pomieszczenia w pawilonie handlowy przy ul. Ułańskiej- nauka tam rozpoczęła się 16 lutego 1983 roku. Najbardziej „przeludnionym” rokiem w szkole okazał się 1983/84. Wtedy uczyło się tutaj 1768 uczniów w 54 oddziałach. Klasy liczyły od 36 do 43 uczniów, pracowało 75 nauczycieli, a zajęcia kończyły się o 18.15. Był to więc mały kombinat. Tym kombinatem kierowała dzielnie, osiągając wiele sukcesów, przez 15 lat, tj. od roku 1976 do 1991 roku, pani dyrektor Halina Szendzielorz.
Przełom w rozładowaniu ilości uczniów nastąpił w 1986 roku, kiedy to oddano do użytku drugi budynek szkoły tj. Szkołę nr 63. Od tego czasu liczebność placówki stopniowo się zmniejszała, nastąpił podział rejonu na dwie szkoły podstawowe. 

W roku 1991 dyrektorem szkoły została pani Barbara Gruca. W przełomowym roku reformy szkolnictwa, tj. 1999, nasza szkoła stała się sześcioletnią szkołą podstawową. W roku szkolnym 2008/ 2009, dla porównania z poprzednimi latami, szkoła liczyła 18 oddziałów, uczyło się 380 uczniów, pracowało 36 nauczycieli.
Mimo wymienionych bardzo trudnych warunków funkcjonowania nasza szkoła potrafiła zaistnieć w dzielnicy, mieście, województwie. Nasi uczniowie startowali w wielu olimpiadach, zdobywając laury na różnych szczeblach. Nie sposób ich wszystkich wymienić, odnotowano to w dokumentach szkoły, kronikach, W szkole bardzo prężnie działał SKS i popołudniowe zajęcia sportowe. Uczniowie startowali dorocznie w wielu zawodach sportowych, zdobywając czołowe miejsca w rejonie, mieście i województwie w takich dyscyplinach, jak: piłka siatkowa, koszykówka, piłka nożna, zawody narciarskie i tenis. Partnerami i sponsorami w działalności sportowej szkoły były kluby sportowe: Kolejarz, Baildon, Stadion Śląski.
Nasi uczniowie startowali corocznie w turniejach wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, wiedzy o zdrowiu. Ta tradycja kontynuowana jest do dziś, nauczyciele wraz z uczniami wdrażają prozdrowotny program profilaktyczny pod hasłem „Trzymaj Formę”, którego koordynatorką jest nauczycielka wychowania fizycznego, pani Ilona Pająk.
Szczególną troską szkoły jest rozwój zainteresowań artystycznych swoich wychowanków. Talenty plastyczne i muzyczne są należycie docenione, rozwijane i wykorzystane. Z naszej szkoły wywodzi swoje korzenie zespół „Tysiąclatki”. W szkole działa chór „Półnutka”, pod dyrekcją nauczycielki muzyki, pani Joanny Dzierżon-Pietras, prowadzony w ramach ogólnopolskiego programu „Śpiewająca Polska”. Chór odnosi sukcesy w ramach licznych przeglądów muzycznych, a w roku szkolnym 2009/ 2010 zdobył najwyższe laury- „Złote Pasmo” w kategorii szkół podstawowych w przeglądzie odbywającym się w katowickiej Akademii Muzycznej.
W dniu 5 maja 1995 roku szkole nadano imię Jana Matejki, a w roku jubileuszowym 20 - lecia szkoły ufundowano szkolny sztandar. Były to bardzo podniosłe uroczystości, które odbiły się echem w środowisku i przyniosły zaszczyt szkole.

Wiele imprez szkolnych gości rodziców oraz znakomite osobistości, np. przez parę lat tradycją szkoły stał się „Wieczór śląski”- spotkanie z gwarą, piosenką, żartami i kuchnią regionalną. Gościli na nich- prof. Miodek, redaktor Maria Pańczyk oraz aktorzy teatralni. Wypracowaną tradycją szkoły są jasełka organizowane dla uczniów i rodziców oraz przedszkolaków, spotkania opłatkowe, obchody rocznic państwowych. W wielu wymienionych uroczystościach uczestniczyli dostojni goście osobach arcybiskupa Damiana Zimonia, kuratora oświaty, kierownictwa wydziału edukacji, radnych osiedlowych, dyrektorów sąsiednich szkół i przedszkoli oraz księży z parafii na Dolnym i Górnym Osiedlu. Mamy wielu przyjaciół, którzy wspierają działalność szkoły. Są to rodzice, opiekunowie harcerzy - druh Jacek Nazimek, ks. dziekan Stanisław Noga, kierownictwo Skansenu, dyrektorzy szkół artystycznych, przedszkoli i filii nr 25 Biblioteki Miejskiej.
Placówka posiada pracownię komputerową, której zalążkiem było 10 komputerów podarowanych w 1996 roku przez firmę Ryntronik oraz pracownie przedmiotowe. Szkoła pracuje w godzinach popołudniowych prowadząc liczne zajęcia dodatkowe i koła zainteresowań. Świetlica czynna jest w godzinach 7.00 do 16.00.
Szkoła była wielokrotnie wizytowana i oceniana przez władze oświatowe i miejskie. Oceny wyróżniające uplasowały ją wysoko na liście w mieście. Jesteśmy szkołą bezpieczną, przyjazną, kolorową, posiadamy monitoring. Wielu z naszych absolwentów pracuje jako nauczyciele w naszej szkole, a dzieci naszych byłych uczniów są teraźniejszymi uczniami, co świadczy o więzi pokoleniowej.

W roku 2011 dyrektorem szkoły została pani Katarzyna Mikoda.

 
  
 
Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa 59 w Katowicach 2011/2012.
Code: www.paskud.pl, Design: www.nearlyoutsiders.com