Aktualności
Kalendarz 2020/21
Projekty
Konkursy
W naszej szkole...
Sport i zdrowie
Na lekcjach historii
Samorząd Uczniowski
Zajęcia dodatkowe
PCK
Karta Rowerowa
Dziecięce Spotkania Muzyczne
Skansen
Szkolne Koło Misyjne
Sukcesy naszych uczniów
Nauczanie wczesnoszkolne
Wolontariat w szkole
Projekt "Razem Raźniej"
PROCEDURA COVID-19
Koncepcja Pracy Szkoły
Wizja i Misja Szkoły
Dyrekcja
Pedagog szkolny
Psycholog
Świetlica
Biblioteka
Dokumentacja szkolna
Ochrona Danych Osobowych
Historia SP 59
Druki do pobrania
Ubezpieczenie
Czas trwania lekcji
Profilaktyka - Cyberbezpieczeństwo
Stypendia-PRYMUS
Informacja
Główny Inspektor Sanitarny
Bezpieczna szkoła
Zajęcia zdalne
Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021
Terminarz spotkań z rodzicami 2020/2021
Opłaty za obiady
Stołówka
Nabór do klasy pierwszej
Gazetka szkolna
Czy nasze dziecko może już iść do szkoły?
Nabór do klas II - VIII
Kontakt
  Projekty

smak_380ycia_01

We wrześniu i październiku uczniowie klas VI i VII uczestniczyli w programach profilaktyki uzależnień „Debata” i „Smak życia”, realizowanych przez Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii.

W klasach VI zrealizowano program „Debata”, którego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości

Natomiast w klasach VII – „Smak życia  czyli debata o dopalaczach” . Jest to program profilaktyczny, którego celem jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat zagrożeń wynikających z ich używania dopalaczy, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zminimalizowania otwartości na kontakty z tymi produktami.

 

Profilaktyka rówieśnicza 2019-2020
 
W naszej szkole ogromny nacisk kładziemy na  rozwój umiejętności społecznych oraz bezpieczne zachowania naszych uczniów. W związku z tym oprócz pogadanek, spotkań ze specjalistami i pracownikami służb mundurowych aktywnie włączamy się w realizację zadań Programu Przemocy Rówieśniczej miasta Katowice. Więcej informacji w linku poniżej: 
 
 
 

"Zaprogramuj przyszłość"


baner_na_www_szko322y1_400

„Zaprogramuj przyszłość” to projekt, dzięki któremu uczniowie poznają podstawy programowania i rozwijają umiejętności cyfrowe w praktyce.

 

"Przejmujemy kontrolę nad hałasem"

 

halas

 1. Projekt SP 59 PKNH obejmuje: Zobacz

2. Konkursy w ramach PKNH: Zobacz

3. Sygnalizator kontroli poziomu hałasu: Zobacz
  

Europejska współpraca szkół

 

      Program eTwinning – Europejska społeczność szkolnaeTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. 
Nasze projekty:

"Boże Narodzenie w całej Europie"Zobacz więcej - 2012/2013

"European Pictorial Proverbs Book" - Zobacz więcej - 2013/2014 
 
"QR codes sugar detectives" - Zobacz więcej - 2014/2015  
 

Narodowy Program Rozwoju Sportu

 
  Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej E-Spartakiady Dzieci i Młodzieży pod patronatem Narodowego Programu Rozwoju Sportu POLSKI SPORT 2024. Jest to innowacyjny, unikalny i opatentowany system, który umożliwia uczniom uczestnictwo w tym samym rzeczywistym czasie w ogólnopolskich e-spartakiadach, czyli zawodach online, bez konieczności opuszczania swojego szkolnego boiska czy hali. Zadaniem nauczyciela wychowania fizycznego jest przeprowadzanie i zapisywanie uzyskanych przez wybranych najzdolniejszych uczniów wyników sportowych. 
 

SCRABBLE

 
 
  Program „Scrabble w szkole”, jak twierdzą jego twórcy (Polska Federacja Scrabblowa), zrodził się z dwóch miłości: miłości do scrabbli i miłości do dzieci. Przede wszystkim ma pomagać wszystkim, którzy chcą popularyzować grę wśród dzieci, która przecież posiada nie tylko wartości edukacyjne ale również wychowawcze. Uczestnikiem programu mógł być każdy, kto zgłosi swój projekt, spełniający w całości cele programu. W 2009 roku został zgłoszony i zatwierdzony projekt „Kółko Scrabblowe Szkoły Podstawowej Nr 59 w Katowicach”, liderem projektu z ramienia szkoły jest mgr Barbara Śmigasiewicz.

  Zobacz więcej

 

Pomoc dla zwierząt ze schroniska

 

    Pomoc dla zwierząt ze schroniska. Kilka razy do roku prowadzona jest w szkole zbiórka darów na rzecz schroniska dla zwierząt. Biorą w niej udział uczniowie wszystkich klas naszej szkoły. Dary (karma sucha i w puszkach dla psów i kotów, stare ręczniki, pościel, koce, dywaniki i inne) można dostarczać do świetlicy szkolnej sala nr 49.
 

Program "Szklanka mleka"

 

     W programie biorą udział uczniowie klas I-VI. Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. Mleko jest najłatwiej dostępnym źródłem wapnia, zawiera ono wszystkie potrzebne dla organizmu składniki m.in. białko, które jest podstawowym budulcem komórek i kości. W ramach programu dzieci i uczniowie spożywają mleko białe i mleko smakowe.
  czytaj więcej 

Europejski Program "Owoce w szkole"

 

     Europejski Program „Owoce w szkole”. W Polsce program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.
W ramach programu „Owoce w szkole” dzieciom udostępniane są owoce i warzywa przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe. Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących. 
  więcej 
 

Fundacja Pomocy Dzieciom "Nakręć się i pomagaj z uśmiechem"

  Akcja Społeczno-ekologiczna Fundacji Pomocy Dzieciom "Nakręć się i pomagaj z uśmiechem"

  Opis akcji 

  Fundacja 

  Podziękowanie 

UNICEF

 
Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki
w Katowicach należy do 
 
KLUBU SZKÓŁ UNICEF

 

Projekty

"Szkoła z prawami dziecka"

"Baw się i bądź bezpieczny"

"Wszystkie Kolory Świata"

"Wszystkie Kolory Świata" - II edycja

"Wszystkie Kolory Świata" - opis


"Wszystkie Kolory Świata" - sprawozdanie


Program "Rozwiń skrzydła II"

 

   

  "Szanowni Rodzice!

Rozpoczynamy realizację projektu „Rozwiń skrzydła II”. Projekt obejmuje szereg różnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych kierowanych do uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach. Zajęcia realizowane będą na terenie szkoły, w niektórych przypadkach również poza nią (wycieczki), przez nauczycieli szkoły.

Szerokie spektrum zajęć daje możliwość rozwijania zainteresowań dzieci, poszerzenia wiedzy, czy po prostu spędzenia czasu w sposób kreatywny i ciekawy. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą zajęć, którą przedstawiamy poniżej. 

Wszystkie zajęcia są nieodpłatne, odbywać się będą w grupach 10-osobowych (jeśli możliwa jest większa grupa – zaznaczamy to w tabeli), średnio - jeden raz w tygodniu. 

Rekrutacja prowadzona będzie w dniach 19.09 – 25.09.2013. Zgłoszenie dziecka do udziału w projekcie odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego przez rodzica bądź prawnego opiekuna dziecka. W Formularzu należy zaznaczyć 3 wybrane rodzaje zajęć, w których dziecko chciałoby uczestniczyć szeregując je od najbardziej (1) do najmniej (3) pożądanego. 

Rekrutację przeprowadzi personel szkoły na podstawie następujących kryteriów: średnia ocen z przedmiotu oraz opinia nauczyciela. 

Kolejność zgłoszeń jest kryterium pomocniczym – tzn. w przypadku uczniów o jednakowej liczbie punktów, pierwszeństwo ma wcześniej zgłoszony. W przypadku niezakwalifikowania się do pożądanych grup, uczniowi zaproponowany zostanie udział w innych zajęciach, na podstawie wskazania wychowawcy.

Poniżej dokumenty do pobrania: 

1. Informacja 
2. Regulamin 
3. Formularz zgłoszeniowy

kontakt:
Stowarzyszenie Pokolenie
Katowice, ul Drzymały 9/4
tel. 32 251 13 80
e-mail: skrzydla@pokolenie.org.pl

Wyniki rekrutacjiW dniach 30.09 oraz 01.10 odbyły się posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej. Zadaniem Komisji była weryfikacja złożonych dokumentów i dokonanie wyboru uczestników projektu zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie rekrutacji uczestników projektu. W związku z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych listy imienne nie mogą być publikowane na ogólnodostępnych serwisach internetowych, a takim jest strona Szkoły.
   
 Wyniki rekrutacji dostępne są na szkolnej tablicy ogłoszeń.
 
 
Dodatkowa rekrutacja do projektu ROZWIŃ SKRZYDŁA II
 
W związku z brakiem wystarczającej liczby zgłoszeń chętnych na część zajęć w ramach projektu Rozwiń skrzydła II, informujemy iż zgodnie z regulaminem rekrutacji § 5 termin naboru dokumentów zostaje wydłużony do dn. 11.10.2013 w celu utworzenie pełnych grup na wszystkie zajęcia.
Dokumenty rekrutacyjne należy składać w bibliotece szkoły (należy ponownie złożyć Formularz Zgłoszeniowy). Całość dokumentacji rekrutacyjnej jest dostępna na stronie szkoły( www.sp59.katowice.pl) w zakładce projekty. W razie pytań zachęcamy do kontaktu z biurem projektu.
 
Dostępne są miejsca w następujących blokach zajęć: 
- klub matematyka – popraw się (6miejsc) 
- klub matematyka (6 miejsc) 
- podróże małego Europejczyka (1 miejsce)
- kółko dziennikarskie (6 miejsc) 
- z komputerem za pan brat (2 miejsca) 
- z komputerem za pan brat – podstawy (3 miejsca)
- kółko teatralne (3 miejsca) 

 Program "Matejko Dzieciom"

 

   "Matejko dzieciom"
ŚRODOWISKOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY „MATEJKO DZIECIOM”
Rok szkolny 2013/2014
 

  Opis projektu

  Rozkład zajęć

 Program Comenius

 

  Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej
Międzynarodowy kurs „Metody aktywne wpływające na zwiększanie motywacji i jakość środowiska uczenia się” 

  Opis projektu

  Prezentacja

 Program "Cała Polska Czyta Dzieciom"

 

    Od 2003 roku szkoła czynnie bierze udział w akcjach inicjowanych przez kampanię społeczną „Cała Polska Czyta Dzieciom”.  Cyklicznie organizowany jest Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, w ramach którego, oprócz głośnego czytania, w szkole odbywają się  różnego rodzaju konkursy, spotkania z pisarzami, prezentowane są spektakle teatralne. Trzykrotnie braliśmy również udział w akcji Wiosenna Zbiórka Książek pod hasłem „Podzielmy się książkami, z których wyrośliśmy”. W 2004 roku szkoła uzyskała tytuł Mistrza Zbiórki Książek, które zostały przekazane ośrodkom opiekuńczo – wychowawczym.
W tym samym roku wybrane klasy rozpoczęły realizację programu „Czytające szkoły”, który przede wszystkim ma zmotywować uczniów do samodzielnego czytania. Program polega na głośnym czytaniu dzieciom, wybranej przez nich książki (nie lektury), na początku lub na końcu lekcji. Ewaluacja programu pokazuje przede wszystkim poprawę poziomu wypowiedzi ustnych i pisemnych uczniów, poprawę koncentracji, wyciszenie i większą gotowość do nauki czy wzrost czytelnictwa. 
  Liderem programu jest mgr Barbara Śmigasiewicz.

  więcej

 Program "NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ"

 

  W Szkole Podstawowej nr 59 im. Jana Matejki w Katowicach w okresie kwiecień-maj 2013r.  realizowany był program profilaktyczny „Nie pal przy mnie, proszę”.  Adresowany był do uczniów klas I-III SP oraz ich rodziców. Jego celem było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia  
tytoniu. W programie wzięło ok. 220 uczniów klas I-III naszej szkoły.

  więcej

 Program "Bezpieczne Dziecko Przyjaciel Sznupka"

 

     Formuła programu obejmuje cztery moduły tematyczne, realizowane w następujących po sobie etapach w trakcie roku szkolnego:

I etap - (październik- listopad) realizacja tematyki dotyczącej bezpieczeństwa dzieci w kontaktach z dorosłymi (molestowanie, znęcanie się, kradzieże, pozyskiwanie od dzieci przez przestępców informacji), 

II etap - (grudzień-luty) - tematyka dotycząca przemocy rówieśniczej (bójki, pobicia, rozboje, wymuszenia, kradzieże), 

III etap - (marzec-kwiecień) - tematyka dotycząca uzależnień (nikotyna, narkotyki, alkohol, internet), 

IV etap - (maj-czerwiec) - tematyka dotycząca bezpiecznego wypoczynku (bezpieczeństwo w trakcie wakacji w mieście, w trakcie podróży, w trakcie wypoczynku nad wodą i w górach). 

W ramach programu zorganizowany został konkurs dla uczniów pod hasłem „Każdy problem można rozwiązać – moja historia jednego dnia”, którego uroczysty finał miał miejsce 14 czerwca 2013 r. w auli Akademii Muzycznej w Katowicach ( rozdanie nagród uczestnikom)

  więcej 

Program "Ratujemy i Uczymy Ratować"

 

   

  W naszej szkole realizowany jest program Ratujemy i Uczymy Ratować”.

Autorem programu jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Program objęty jest patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i jest wspierany przez Polską Radę Resuscytacji.
Zajęcia z ratownictwa w ramach programu 
„Matejko dzieciom” prowadzi mgr Agnieszka Pocenty.

  Opis akcji bicia rekordu 

 Program "Lubię siatkę"

 

  Głównym celem Akcji jest rozpropagowanie siatkówki jako dyscypliny sportowej wśród młodzieży szkolnej uczęszczającej do szkół gimnazjalnych i liceów na terenie miasta Katowice. Zorganizowane konkursy mają na celu zainteresowanie młodych ludzi zarówno czynnym uprawianiem siatkówki jak i uczestnictwem w wielu imprezach związanych z Mistrzostwami Świata w 2014 roku, których Katowice są gospodarzem. Organizatorzy skupiają się nie tylko na osobach uprawiających sport (siatkówkę), ale na wszystkich uczniach. Konkursy są na tyle różnorodne, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Udział w konkursach jest punktowany, a konkursy indywidualne dodatkowo dają szansę na wygranie fantastycznych nagród. Ten cykl imprez rozpoczyna się w mar­cu, a kończy w grudniu 2013 roku i jest podzielony na dwie części, z przerwą na wakacje.

  więcej

 Program "Rozwiń skrzydła"

 

  Szkoła Podstawowa nr 59 im. Jana Matejki realizuje Projekt „Rozwiń
  skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji
  szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej
  nr 59 w Katowicach”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii
  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkich Uczniów i Uczennice Szkoły zapraszamy do udziału w Projekcie a Rodziców do odwiedzania strony Projektu, na której umieszczone są postępy w realizacji projektu, galerie zdjęć z poszczególnych zajęć i ewentualne zmiany w Projekcie.
ADRES STRONY PROJEKTU: https://www.rozwinskrzydla.edu.pl/
Biuro Projektu: Szkoła Podstawowa nr 59 im. Jana Matejki w Katowicach
Adres: ul. B. Chrobrego 5, 40-881 Katowice Tel/Fax: 32/254-65-79
E-mail:rozwin_skrzydla@wp.pl
Strona: https://www.rozwinskrzydla.edu.pl/
Koordynator Projektu: Anna Tomsia-Zając Tel. 782 921 000 E-mail: rozwin_skrzydla@wp.pl

 

           Ogólnopolski Program "Śpiewająca Polska"
         
                                                               
spiewajaca_01 
 Nasza placówka począwszy od roku szkolnego
  2006/2007 pod kierownictwem Pani Joanny
  Dzierżon-Pietras wdraża Ogólnopolski Program  
  Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska"
  skierowany do najmłodszych, by przez śpiew mogli
  radować się życiem, doświadczać bogactwa
  muzyki, czerpać satysfakcję ze wspólnego
  śpiewania i otwierać się na świat kultury.
           

  więcej

 
  
 
Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa 59 w Katowicach 2011/2012.
Code: www.paskud.pl, Design: www.nearlyoutsiders.com